Tonyina llistada

Descripció

Llauna de tonyina llistada.  

Format: Llauna de 1K.